- Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri 
- Risk Değerlendirmesi
- Acil Durum Planları
- Acil Durumlara Yönelik Tatbikatlar 
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 
- Mevzuata Uyum Denetimleri
- Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
- Büyük Endüstriyel Kazalarda Güvenlik Raporu - Seveso Hazırlama 
- Güvenlik Raporları
- Periyodik Kontroller (Kaldırma Ekipmanları, Basınçlı Kapların Denetimi, Makine Denetimi, Elektrik Denetimi)